with Коментарів немає

27 лютого відбулася зустріч з регіональними партнерами FREE ZONE, під час якої визначили сфери відповідальності координаторів, експертів та консультантів організації.

Обговорили стратегічні цілі на 2019 рік, питання впровадження пенітенціарної пробації у регіонах у партнерстві з Міністерством юстиції, Адміністрацією державної кримінально-виконавчої служби та Центром пробації.

«Ми мобілізуємо спільноту засуджених та звільнених і ставимо для її членів чітке завдання – захищати свої права, перш за все, використовуючи механізми пенітенціарної пробації, оскільки найвагоміший правовий бар’єр, з яким стикаються люди, які перебувають у виправних установах, – це відсутність системи підготовки до звільнення.

Пенітенціарна пробація – це зміна підходів у роботі з засудженими», – зазначає керівник FREE ZONE Олексій Загребельний.

Про процес підготовки засуджених до звільнення і роль FREE ZONE у ньому також розповів начальник відділу Центру пробації з питань пенітенціарної пробації Андрій Мовчан. 

За його словами, саме завдяки співпраці з неурядовим сектором вже можна говорити про впровадження механізмів підготовки до звільнення у Полтавській та Львівській областях, а з березня – ще у 7 регіонах України.

У планах – поширити такі механізми на території всієї країни. 

На завершення учасники заходу уклали договори щодо представництва інтересів FREE ZONE на регіональному рівні, співпраці в сфері захисту прав щодо доступу засуджених та звільнених до медико-соціальних послуг, забезпечення соціальної адаптації звільнених, подолання стигми та дискримінації, а також соціального супроводу звільнених в межах заходів пенітенціарної пробації.

Захід відбувся у межах проекту «Світ без тюрем: мобілізація спільноти, усунення правових бар’єрів, захист прав людини в пенітенціарній сфері» за підримки БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ”.