with Коментарів немає

Виявилося, що FREE ZONE, як неурядова організація, що укладає трудові договори із засудженими, начебто теж має сплачувати на рахунки колоній додаткові 25% від суми винагород цих засуджених. Іншими словами – окрім винагороди соціальному робітнику, сплачувати додатковий відсоток колонії за те, що ми «працевикористовуємо» її засудженого.

Листи з такими вимогами нам почали надсилати адміністрації установ, пояснюючи, що керуються постановою Кабміну №653 (детальніше тут cutt.ly/uvPfdiM).

Це нас не могло влаштовувати, оскільки:

  • по-перше, можливостей виплачувати додаткові 25% від суми винагороди соціальних робітників неурядові організації не мають;
  • по-друге, переконані, що такі вимоги мають абсолютно дискримінаційне підґрунтя для реалізації соціальних (не бізнесових) ініціатив та перешкоджають соціальній адаптації засуджених та звільнених.

Тому ми запропонували Міністерство юстиції України скасувати дискримінаційні норми щодо введення додаткового платежу – «нарахування на заробітну плату чи винагороду» – для неурядових організацій.

Нас почули, і Міністерство юстиції України розробило проєкт постанови про внесення зміни до постанови №653. Цей проєкт передбачає виключення неприбуткових організацій з переліку тих, що мають сплачувати додаткові 25% колоніям (пункт 7 постанови).

Наразі проєкт направлено на опрацювання до структурних підрозділів Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, що з 2017 року FREE ZONE запровадила практику працевлаштування засуджених, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, у якості підготовки консультантів за принципом «рівний-рівному» у проєктах з протидії поширення ВІЛ, туберкульозу та інших соціально небезпечних хвороб.

Ця практика стрімко поширювалася Україною, проте, через те, що неурядові організації мусять платити 25% від суми винагороди засудженого, цьогоріч ми стикнулися з проблемою. Адже, переважно, неурядові організації не мають змоги, крім винагороди засудженому за надані послуги, виплачувати додаткові 25%, який передбачає збір, податок чи інший, невідомий чинному законодавству, платіж.

Хочемо уточнити, що ми постійно навчаємо засуджених на роль консультантів за принципом «рівний-рівному» у проєктах з протидії поширення ВІЛ, туберкульозу та інших соціально небезпечних хвороб.

Минулого року ми провели навчання для 55 засуджених у 50 колоніях України. 23 з них після закінчення навчання працевлаштувалися до неурядових організацій і почали офіційно надавати послуги. Цього року ми вже охопили таким навчанням 351 засуджену людину.