with Коментарів немає

FREE ZONE оголошує конкурс з відбору консультанта з підготовки проєктів нормативно-правових документів у проєкт «Забезпечення права на здоров’я в тюрмах: від адвокації до сервісів» (напрям 158М).

 

ЗАВДАННЯ В МЕЖАХ ВИКОНАННЯ РОБІТ:

 1. Підготовка пропозицій змін до нормативно-правових актів на рівні Верховної Ради України, Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я:
 • підготовка 3 листів із пропозиціями змін до нормативно-правових актів на рівні Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я для подолання бар’єрів у доступі до медичних та соціальних послуг для засуджених та звільнених осіб
 1. Підготовка та направлення пропозицій щодо внесення змін до:
 • Порядку та умов надання одноразової грошової допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.03.2012 р. № 394/5 в частині збільшення розміру грошової допомоги особам, які звільняються з місць відбування покарання, за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на фінансування Міністерства юстиції України. Нині це близько 60 грн, що навіть не дозволяє вирішити питання повернення до місця проживанння.
 • Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 03.04.2018 р. № 974/5/467/609/280, в частині перенаправлення хворих засуджених, а також підстав влаштування до спеціалізованих закладів, транспортування, забезпечення догляду та підтримки.
 • Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної служби України з контролю за наркотиками від 22.10.2012 № 821/937/1549/5/156 щодо скасування детоксикації як єдиної можливості в слідчих ізоляторах.
 • щодо включення засуджених та звільнених до Переліку груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (проведення спільних адвокаційних заходів із Народними депутатами України)
 • щодо змін у законодавстві для забезпечення умов з ресоціалізації для засуджених, отриманні ними медичної допомоги (зокрема, і забезпечення безперервності ЗПТ) та соціальних послуг на етапі відбування покарання та після звільнення.
 • внесення пропозицій до координаційних рад щодо фінансування програм з усунення правових бар’єрів у доступі до послуг профілактики та лікування ВІЛ та ТБ, моніторингу і реагуванню на порушення прав людей які живуть з ВІЛ, ТБ та представників уразливих до ВІЛ груп.
 1. Належне ведення та своєчасне надання (за запитом персоналу проекту та у визначений термін) документації на підтвердження виконаної роботи (планів та звітів тощо).

 

Термін виконання робіт: жовтень-грудень 2021 року

 

УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:

Оплата виконаних робіт здійснюється після передачі документації на підтвердження виконаної роботи (планів та звітів про візити технічної допомоги, експертних висновків тощо) по кожному завданню та підписання актів виконаних робіт.

Усі витрати, пов’язані із виконанням робіт виконавцем цього технічного завдання, виконавець робіт здійснює за власний рахунок.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:

 • досвід роботи з нормативно-правовими документами;
 • досвід аналізу законодавства, НПА;
 • ґрунтовні знання та розуміння потреб засуджених та ув’язнених, ключових проблем, пов’язаних з проявами стигми та дискримінації з боку працівників ДКВС України;
 • ґрунтовні знання у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в установах ДКВС України.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НЕОБХІДНО ПОДАТИ:

резюме українською мовою;

додаток до оголошення;

інформацію щодо вартості консультаційної години (salary history із зазначенням вартості години);

 

Документи, що передбачають підпис учасника конкурсу, мають бути підписані та надіслані як скан-копії.

Будь ласка, у своїх пропозиціях обов’язково вказуйте повну вартість робіт чи послуг, не включаючи податки, але включаючи будь-які додаткові витрати, що мають відношення до закупівлі робіт чи послуг.

Якщо ви – фізична особа-підприємець, до пропозиції необхідно надавати копії реєстраційних документів та свідоцтво про сплату єдиного податку (свідоцтво платника податку на додану вартість або довідка про те, що учасник знаходиться на загальній системі оподаткування).

При оцінці кандидатів, враховуватиметься відповідність кваліфікаційним критеріям на 60% і на 40% ‒ ставки оплати.

Документи подаються в електронному вигляді на адресу info.freezone.ukraine@gmail.com з поміткою в темі листа «Конкурс на посаду консультанта з НПА».

Термін подання документів: до 12 жовтня 2021 року, реєстрація документів завершується о 18:00.

Документи, подані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

За додатковою інформацією звертатися до керівника напрямку Карпенко Ольги, тел. 050 922 11 39 або hellakarpenko@gmail.com.

Підписанням та поданням своєї пропозиції учасник погоджується з таким:

на співбесіду буде запрошено тільки кандидатів, які пройдуть попередній відбір;

співбесіда відбудеться протягом тижня після кінцевого терміну подачі документів на конкурс;

учасник ознайомлений з опублікованим оголошенням;

організація не зобов’язана приймати найкращу за ціною пропозицію чи будь-яку із отриманих пропозицій;

до моменту підписання договору організація не несе жодних зобов’язань по відношенню до учасників відбору або потенційних учасників відбору;

організація залишає за собою право відхилити пропозиції всіх учасників процедури відбору;

участь у конкурсі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсу забороняється.

Організатори конкурсу залишають за собою право заміни відібраного кандидата у випадку неякісного виконання завдань проекту.