with Коментарів немає

FREE ZONE оголошує конкурс з відбору на посаду головного бухгалтера у проект «Світ без тюрем: мобілізація спільноти, усунення правових бар’єрів, захист прав людини в пенітенціарній сфері» (напрямок 13М, 36М, 40М).

І. Завдання в межах виконання робіт:

1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності організації й технології оброблення облікових даних.

2. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

3. Вимагає від працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну.

5. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності організації, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів організації.

7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених формами та інструкціями.

8. За погодженням із керівником організації забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.

9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

11. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.

12. Організовує роботу з підготовки пропозицій для керівника організації щодо:

 • визначення облікової політики організації, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності організації й технологи оброблення облікових даних;
 • розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
 • визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;
 • вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;
 • поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;
 • упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності організації чи удосконалення діючої;
 • забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучених кредитів та їх погашення;
 • виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів організації та включення їх показників до фінансової звітності організації.

13. Керує працівниками бухгалтерського обліку організації та розподіляє між ними посадові завдання та обов’язки.

14. Ознайомлює цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їхньої діяльності, та із змінами в чинному законодавстві.

ІІ. Термін виконання робіт: червень-грудень 2019 року (штатний працівник із частковою зайнятістю).

ІІІ. Умови здійснення оплати

Оплата послуг здійснюється після їх надання та підписання актів наданих послуг.

Очікується, що всі витрати, пов’язані із наданням послуг в рамках даного конкурсу, надавач послуг здійснює за власний рахунок.

ІV. Кваліфікаційні вимоги

 • Вища освіта за спеціальністю «Бухгалтерський облік», «Облік та аудит» тощо.
 • Досвід роботи на посаді головного бухгалтера та ведення підприємства\організації не менше 3 років
 • Досвід роботи в громадських або благодійних / неприбуткових організаціях
 • Досвід роботи з грантами/субгрантами Глобального Фонду, державними коштами та установами, іншими донорами
 • Знання Microsoft Office Online: Word, Excel, програми подачі звітності до фіскальних органів
 • Знання бухгалтерського та податкового обліку, трудового законодавства та діловодства
 • Досвід оформлення первинних документів, роботи з клієнт-банком

 Перелік документів, які необхідно подати:

Резюме, в якому необхідно обов’язково вказати вартість послуг (грн за год.) (без урахування податків).

Інформацію щодо ставок оплати за останні три роки за встановленою формою.

Заповнений, підписаний та відсканований додаток до оголошення.

При оцінці кандидатів, враховуватиметься відповідність кваліфікаційним критеріям на 60% і на 40% ‒ ставки оплати.

Документи подаються в електронному вигляді на адресу: info.freezone.ukraine@gmail.com з поміткою в темі листа «Конкурс на посаду головного бухгалтера»

Термін подання документів: до 24 червня 2019 року, реєстрація документів завершується о 18.00.

Документи, подані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

За додатковою інформацією звертатися до керівника проекту Карпенко Ольги, тел. 050 922-11-39 або hellakarpenko@gmail.com.

_____________________

Звертаємо Вашу увагу:

Визначення переможця цієї процедури закупівлі відбудеться протягом 2 (двох) робочих днів після завершення дії оголошення. Після обрання переможця, копії всіх документів за цим конкурсом надсилаються БО «100 відсотків життя» на розгляд та затвердження та розглядаються зазначеним донором протягом 10 робочих днів. Результати конкурсного відбору буде повідомлено всім учасникам шляхом надсилання відповідних повідомлень електронною поштою.

Підписанням та поданням своєї комерційної пропозиції учасник погоджується з таким:

 • учасник ознайомлений з оголошенням, яке опубліковано;
 • організація не зобов’язана приймати найкращу за ціною пропозицію чи будь-яку із отриманих пропозицій. До моменту підписання договору про закупівлю організація не несе жодних зобов’язань по відношенню до учасників закупівлі або потенційних учасників закупівлі;
 • організація залишає за собою право відхилити комерційні пропозиції всіх учасників процедури закупівлі;
 • участь у конкурсі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсу забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати конкурсу буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих БО «100 відсотків життя»;
 • дотримуватись вимог Кодексу поведінки постачальників, з текстом якого можна ознайомитись ТУТ.