with Коментарів немає

FREE ZONE робить запит на цінові пропозиції для проведення місцевої закупівлі манішок та лонгслівів із логотипом організації.

Джерело фінансування закупівлі

Ця процедура необхідна для забезпечення роботи проекту «Світ без тюрем 2.0: мобілізація спільноти, усунення правових бар’єрів, захист прав людини в пенітенціарній сфері», який фінансується БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», угода про надання субгранту №005-GF-20 за підтримки Глобального Фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

 

Опис позицій до закупівлі товарів / технічне завдання для робіт та послуг

Три манішки з логотипом організації (опис у Додатку №1 до Запиту Цінових пропозицій).
Сто лонгслівів з логотипом організації (опис у Додатку №1 до Запиту Цінових пропозицій).
Оплата послуг/товару здійснюватиметься в безготівковий розрахунок, послуга/товар мають бути якісними, відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів» з гарантією не менше ніж 12 місяців, «Цінова пропозиція» повинна містити: назву товару, склад товару та ін. за потреби, які зазначені у додатку до «Запиту цінових пропозицій»

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг

Закупівля одноразова, після завершення аукціону підписується договір з переможцем закупівлі, лонгсліви з логотипом організації приймаються з видатковою накладною або актом виконаних робіт, яка/який оформлюється та підписується обома сторонами після отримання товару в повних об’ємах. Товар та документи по закупівлі доставляються в офіс замовника, за адресою: м. Київ, вулиця Межигірська, 87А, оф. 2, за рахунок постачальника.

 

Документи які підтверджують правовий статус постачальника та склад цінової пропозиції

  1. Право на здійснення діяльності, копії свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування та ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується).
  2. «Цінова пропозиція» повинна супроводжуватися повним пакетом документів, які підтверджують правовий статус постачальника. На кожній сторінці документа повинні бути: підпис керівника або відповідальної особи за підготовку та оформлення «Цінової пропозиції», печатка організації (якщо ФОП працює без печатки, тоді біля підпису керівника ставиться позначка «БП»).
  3. До розгляду можуть прийматися такі види пропозицій: цінові або комерційні пропозиції, офіційні листи, рахунки із зазначенням дати, реквізитів постачальника, підписом та печаткою організації (якщо ФОП працює без печатки, тоді біля підпису керівника або відповідальної особи ставиться позначка «БП»).
  4. Комерційні пропозиції приймаються без ПДВ. Закупівля товарів та послуг, передбачених предметом закупівлі, здійснюється без ПДВ. Постачальник повинен бути неплатником ПДВ, або пройти процедуру звільнення від ПДВ.

Закупівля товарів та послуг, передбачених предметом закупівлі, здійснюється без ПДВ(згідно положень п. 26 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 р. № 284, оскільки витрати здійснюються в рамках грантів проекту Глобального фонду, наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні) крім акцизних товарів/послуг.

Процедура може бути прийнята при наявності 3-х (трьох) учасників, які надали необхідний пакет документів. Якщо число потенційних постачальників менш ніж 3 (три), дана закупівля переоголошується. В окремих випадках процедура закупівлі може бути розглянута з меншою кількістю учасників у разі погодження з реципієнтом.

Підписанням та поданням своєї пропозиції учасник погоджується з наступним:

  • Учасник ознайомлений з Кодексом поведінки постачальників (http://network.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/Kodeks-povedinki-postachalnikiv.pdf).
  • участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсних торгів забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.

Посадова особа Організатора, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками (відповідальна за закупівлі):

Дейнега Валентина Леонідівна, менеджер із закупівель та логістики

адреса: 04080, м. Київ, вулиця Межегірська, 87А, оф. 2,

номер телефону (095) 795-32-72, e-mail: val.deynega@gmail.com.